Avukat Profesör Doktor A. Mehmet Kocaoğlu,

 

1946 yılında Kayseri'de doğdu. 1965 yılında Erzincan  As. Lisesini,

1967'de Kara Harp Okulu'nu, 1968'de Muhabere Okulu'nu ve 1973'te de

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 38 yıl TSK'da çalıştı.

20 yıl Kara Harp Okulu'nda öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı,

Genelkurmay Başkanlığı'nda Anlaşmalar Tetkik Şube Müdürlüğü

ve Milli Güvenlik Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı. 28 Ağustos-3 Eylül

1994'te Polonya'nın Varşova kentinde yapılan 2. Uluslararası Tarih

Kollokyumu'nda Türkiye'yi temsilen bildiri sundu. 1996 başında 8 yıllık Kd.

Alb. İken kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldı ve Kırıkkale

Hukuk Fakültesi'ni kurdu. 1978'de "İşçilerin İpotek Hakkı" tezi ile

yüksek lisans, 1985'te "Türk İş Hukukunda Arabuluculuk" tezi ile de

doktora derecesini aldı. "Kollektif Sendika Özgürlüğünün Hukuksal

Çerçevesi" tezi ile 1988'de doçent oldu. 1996 yılında Hukuk Profesörü

oldu. Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nin kurucu dekanlığı görevini

üstlendi. Bu üniversitenin İİBF'nin de bir yıl dekanlığını yürüttü. Ekim

2000'de Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den emekli olarak Mersin'deki

Çağ Üniversitesi'ne geçti. Bir yıl burada çalıştıktan sonra Ankara'da serbest

avukatlığa başladı. Görev yaptığı üniversite ve akademilerde Anayasa, Hukuk,

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Politika, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza ve

Ceza Yargılama Hukuku, Askeri Ceza Hukuku ve İnsan Hakları konularında derslere

girdi. Aynı konularda yayınlanmış 20 kitabı ve 500 civarında araştırma ve

makalesi vardır. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda seminer ve sempozyuma

katılıp bildiriler sundu ve bir çoğunu da yönetti. 1998 yılında Türk Hukuk

Enstitüsü tarafından yılın hukukçusu seçildi. 28 Haziran 2003 yılında İLESAM

Başkanı seçildi ve halen bu görevi de yürütmektedir.